ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ - 1981
ΙΕΡΟΑ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 1884ΘΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙ-ΓΙΑΝΝΗ

ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ ΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΥΔΙΑ

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΦΑΛΑΚΡΟ ΟΡΟΣ
ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ

Η ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ